آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی و درصد دروس

  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی، انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی

  • انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی ، انتخاب رشته ارشد آزاد، انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری

  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته روانشناسی

  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته روانشناسی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

پس از قبولی داوطلب ارشد ، انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل برای ورود به دانشگاه است. داوطلب ارشد فضایی پر از استرس و التهاب را در این دوره تجربه می کند و مدام پیگیری می کند که با رتبه کسب شده احتمال قبولی در چه گرایش و دانشگاهی بالاتر است. آگاهی از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه هر چند به نظر نگاهی بدبینانه برای انتخاب رشته است اما داوطلب ارشد می تواند با مقایسه و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده انتخاب رشته هوشمندانه ای داشته باشد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه سراسری:

دانشجویان ارشد روانشناسی با آگاهی از تراز و رتبه ی آخرین فرد قبول شده می توانند انتخابی راحت تر داشته باشند. زیرا در یک انتخاب رشته موفق، همیشه وجود طیفی از خوش بینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین حالت می تواند به داوطلب ارشد کمک بسیاری کند. داوطلب کارشناسی ارشد روانشناسی برای بدست آوردن اطلاعاتی از این دست می تواند از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کند. برای مثال در آزمون سال 93، رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه های سراسری 450 بوده است.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با آگاهی از درصد دروس و رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه های غیر انتفاعی و رشته مورد نظر شان با سقف رتبه در آن رشته آشنا شوند. این نگاه داوطلب ارشد را با بدبینانه ترین حالت پذیرش در ارشد روانشناسی در دانشگاه های غیر انتفاعی آشنا خواهد کرد و قطعاً داوطلب با قیاس و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده در آن رشته می توند انتخاب رشته بهتری داشته باشد. برای مثال رتبه آخرین فرد قبول شده در گرایش  ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه های غیر انتفاعی 5343 بوده است.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش غیر حضوری دانشجوی ارشد می تواند بهترین انتخاب داوطلبین شاغل برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی باشد. با توجه به این امتیاز برای داشتن انتخابی بهتر نرم افزار انتخاب رشته با اطلاعاتی مثل رتبه و تراز و درصد دروس و همچنین رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده می تواند دید بهتری برای انتخاب سنجیده و هوشمندانه به داوطلب کارشناسی ارشد بدهد.

کارشناسی ارشد روانشناسی 95 روانشناسی بالینی

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان میانگین توضیحات
21 7875 33.33 45 45 56.67 81.67 75 36.67 53.33429
52 7572 55.56 50 31.67 70 61.67 53.33 35 51.03286
63 7455 72.22 55 38.33 28 58.33 63.33 60 53.60143
108 7162 73.33 50 33.33 48.33 36.67 65 15 45.95143
118 7107 27.78 46.67 16.67 60 63.33 60 61.67 48.01714
128 7058 48.89 55 55 35 53.33 70 0 45.31714 تست روانشناسی فیزیولوژیک سفید است
152 6951 42.02 48 16 41 55 60 61 46.14571
185 6765 41.11 26.67 5 61.67 63.33 56.67 43.33 42.54
190 6734 21.11 46.67 23.33 55 58.33 55 65 46.34857
212 6656 36.67 45 35 50 55 46.67 46.67 45.00143
291 6423 45.56 48.33 35 41.67 51.67 41.67 30 41.98571
371 6247 31.11 33.33 16.67 50 53.33 48.33 31.67 37.77714
422 6122 74.44 46.67 15 20 35 53.33 25 38.49143
502 5953 3.33 41.67 26.67 48.33 35 56.67 65 39.52429
554 5865 10 48.33 28.33 66.67 45 28.33 48.33 39.28429
638 5735 50 41.67 3.33 48.33 36.67 31.67 46.67 36.90571
758 5583 30 28.33 36.67 26.67 58.33 38.33 36.67 36.42857
842 5495 63.33 38.33 18.33 46.67 20 33.33 13.33 33.33143
904 5432 25.56 36.67 10 50 41.67 38.33 40 34.60429
1185 5116 51.11 13.33 26.67 43.33 31.67 23.33 33.33 31.82429
1386 4909 68.89 0 31.67 21.67 26.67 26.67 8.33 26.27143 تست علم النفس سفید است
1479 4822 26.67 -3.32 16.67 36.67 38.33 40 21.67 25.24143 تست علم النفس منفی زده شده است
1672 4667 5.56 48.33 -1.66 28.33 63.33 36.67 5 26.50857 تست آمار منفی زده شده است
1898 4506 11.11 26.67 0 28.33 63.33 23.33 26.67 25.63429 تست آمار سفید است
2288 4253 46.67 28.33 18.33 1.67 23.33 16.67 23.33 22.61857
2884 3954 14.44 0 5 28.33 23.33 25 18.33 16.34714 تست علم النفس سفید است
3889 3578 21.11 3.33 10 3.33 21.67 33.33 6.67 14.20571

  

.رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
4 8383 74.44 11.67 28.33 63.33 73.33 #DIV/0! 4 8383
14 7585 0 40 50 53.35 65 38.75 تست زبان سفید است 14 7585
23 7326 26.67 48.33 0 75 46.67 37.5 تست آمار سفید است 23 7326
42 6952 6.67 31.67 36.67 65 51.67 65 42 6952
65 6681 16.67 25 21.67 61.67 53.33 25 65 6681
81 6584 1.11 35 23 60 58 44 81 6584
156 6062 0 13.33 21.67 66.67 55 27.5 تست زبان سفید است 156 6062
187 5836 3.33 38.33 20 46.67 35 27.5 187 5836
231 5673 -5.55 28.33 36.67 35 43.33 35 تست زبان منفی زده شده است 231 5673
266 5506 0 41.67 10 35 36.67 15 تست زبان سفید است 266 5506
402 5056 0 10 33.33 31.67 46.67 5 تست زبان سفید است 402 5056
590 4614 0 15 15 40 31.67 17.5 تست زبان سفید است 590 4614
848 4232 0 30 13.33 18.33 26.67 15 تست زبان سفید است 848 4232
1280 3808 0 20 13.33 8.33 25 15 تست زبان سفید است 1280 3808
2411 3265 15.56 21.67 6.67 15 0 7.5 تست روانشناسی عمومی سفید است 2411 3265
2894 3106 3.33 25 0 6.67 8.22 12.5 تست آمار سفید است 2894 3106
5033 2616 15.56 5 3.33 0 0 1.666667 تست روانشناسی رشد و عمومی سفید است 5033 2616
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
4 8383 74.44 11.67 28.33 63.33 73.33 #DIV/0! 4 8383
14 7585 0 40 50 53.35 65 38.75 تست زبان سفید است 14 7585
23 7326 26.67 48.33 0 75 46.67 37.5 تست آمار سفید است 23 7326
42 6952 6.67 31.67 36.67 65 51.67 65 42 6952

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 روانسنجی

رتبه تراز متون روانشناسی آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
59 7341 55.56 31.67 70 61.67 20 45 59 7341
79 7160 72.22 38.33 28 58.33 23.33 28 79 7160
194 6494 8.89 48.33 55 66.67 58.33 55 194 6494
219 6378 40 31.67 63.33 50 28.33 45 219 6378
287 6165 21.11 23.33 55 58.33 51.67 55 287 6165
367 5592 20 28 60 48 40 39.2 367 5592
425 5863 36.67 23 41.67 58 18.33 40.5 425 5863
715 4800 20 43.33 43.33 31.33 23.33 20 715 4800
1129 4956 34.44 16.67 40 30 31.67 35 1129 4956
1493 4645 2.22 21.67 33.33 66.67 0 0 تست روانشناسی عمومی سفید است 1493 4645
1755 4447 23.33 0 36.67 60 0 20 تست روانشناسی عمومی و آمار سفید است 1755 4447
3086 3787 60 -5 3.33 10 13.33 21.66667 تست آمار منفی زده شده است 3086 3787

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش کودکان استثنایی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت روانشناسی کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش کودکان استثنایی میانگین
47 6317 0 20 6.67 21.67 50 20 26 51.67 27.43
52 6224 0 18.33 28.33 16.67 13.33 60 63.33 18.33 26.02
81 5881 3.33 16.67 1.67 10 38.33 30 40 38.33 24.07
151 5141 15.56 8.23 1.67 3.33 30 68.33 46.67 25 25.14
158 5103 3.33 1.67 28.33 6.67 36.67 35 31 16.67 20.67
219 4858 0 31.67 28.33 5 16.67 51.67 41.67 -10 18.71
373 4384 -4.43 5 13.33 5 25 23.33 36.67 15 15.43
389 4365 0 23.33 1.67 16.67 8.33 40 30 11.67 15.74
430 4292 6.67 15 21.67 0 6.67 20 21.67 23.33 14.45
470 4186 0 26.67 1.67 0 20 20 35 18.33 15.65
529 4084 0 6.67 5 0 25 13.33 66.67 3.33 14.91
2497 2914 -2.21 8.33 -1.66 10 5 10 15 11.67 7.16

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نماییدعلاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته روانشناسی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهند:

  • روانشناسی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته روانشناسی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
  • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی، انتخاب رشته ارشد، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی، کنکور آزاد
تماس با مشاور