آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و درصد دروس

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی عمومی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی عمومی

  • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی عمومی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی عمومی

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه سراسری:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی باید اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه های سراسری داشته باشند تا بر این اساس انتخاب های معقولانه و منطقی بیشتری داشته باشند تا احتمال قبولی آنان افزایش یابد. توجه داشته باشید که می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کراشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری قبول شده اند. همچنین این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد که اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه های سراسری  را بدست آورید و بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و منطقی داشته باشید و احتمال قبولی شما افزایش یابد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاد:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه های آزاد را ندارند و در نتیجه انتخاب رشته صحیحی ندارند. شما باید توجه داشته باشید که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است و بر این اساس باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های آزاد قبول شده اند. همچنین این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد تا اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاد را بدست آورید و بر این اساس بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید.

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه ی خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) باید به فکر انتخاب رشته ی خود باشند. توجه داشته باشید که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است. بنابراین باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا اطلاع دقیق از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه های غیر انتفاعی را کسب نمائید و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو انتخاب رشته ی صحیح و منطقی داشته باشید و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش یابد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در هنگام انتخاب رشته باید توجه داشته باشند که باید انتخاب رشته ی آنان صحیح و منطقی باشد تا احتمال قبولی آنان افزایش یابد. بنابراین پیشنهاد می گردد که علاوه بر دریافت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد و مطالعه ی ضوابط و قوانین آن، از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور را کسب نمائید و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی خود را انجام دهید و در بهترین دانشگاه پیام نور قبول شوید.

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
7 8627 58.89 63.33 41.67 65 63.33 53.33 76.67
49 7486 55.56 50 31.67 70 61.67 20 52.33
55 7398 51.11 36.67 38.33 55 51.67 61.67 32.12
95 7105 21.11 46.67 23.33 55 58.33 51.67 39.13
202 6555 58.78 40 16.67 33.33 70 16.67 25.12
414 6061 48.89 55 55 35 53.33 0 18.12
585 5799 3.33 41.67 26.67 48.33 35 36.67 34.12
955 5330 34.44 45 28.33 38.33 32.3 30 20.12
1235 5057 5.56 48.33 1.66- 28.33 63.33 43.33 12.32
1895 4590 44.48 31.67 0 11.67 30 20 11.82
2203 4403 8.89 15 10 15 33.33 45 9.72

جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی کلیک کنید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی عمومی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی عمومی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، معرفی رشته روانشناسی عمومی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی


تماس با مشاور