مشاوره کنکور پیام نور

  • مشاوره کنکور پیام نور، مشاوره کنکور ارشد پیام نور، مشاوره کنکور سراسری پیام نور، مشاوره پیام نور
  • مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد پیام نور، مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری پیام نور، مشاوره انتخاب رشته کنکور
  • میزان درصد اولین پذیرش شده بعد از مشاوره کنکور پیام نور تا چند درصد می باشد؟!!!

با توجه به تمامی تلاش داوطلبین کنکور های سراسری پیش دانشگاهی به کنکور سراسری و آزاد و کنکور ارشد و کنکور دکتری می توان بعد از نتیجه تا حدودی نامناسب و برای جلوگیری از تلف شدن وقت گذاشته شده روی مطالعه ی دروس قبل از کنکور و تا حدودی برای داوطلبینی که نیازمند به کلاس های دانشگاهی در آخر هفته ها می باشند و مشغل و یا متأهل هستند بسیار مناسب و قابل اجرا خواهد بود و برای ادامه ی تحصیل مناسب می باشد.

ضرایب دروس در کنکور:

همان طور که در موضوعات مشاوره کنکور برای مقاطع مختلف گفته شد می توان گفت که در کنکور پیش دانشگاهی با توجه به کنکور سراسری در نظر گرفته می شود و برای 3 رشته مختلف، متفاوت می باشد.

1- رشته ریاضی

دروس / زیر گروهزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3
ریاضی443
فیزیک332
شیمی2332- رشته تجربی

دروس / زیر گروهزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3زیر گروه 4زیر گروه 5
زمین01411
ریاضی23343
زیست44222
فیزیک22232
شیمی34222

 

3- رشته انسانی

درس / زیر گروهزیر گروه 1زیر گروه 2زیر گروه 3
ریاضی244
اقتصاد123
زبان و ادبیات انگلیسی422
زبان عربی411
تاریخ و جغرافیا111
علوم اجتماعی132
فلسفه و منطق311
روانشناسی121

 

نکته : در مقطع تحصیلی دیگر نیز با توجه به ازدیاد مجموعه های امتحانی و رشته ها و گرایش متفاوت تر و تخصصی تر برای هر مجموعه و رشته و گرایش امتحانی، ضرایب دروس متفاوت خواهد بود.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره کنکور پیام نور میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور
اعلام خرابی تماس