راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد هنر ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته هنر

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته هنر کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد هنر

 • ظرفیت پذیر رشته هنر کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته هنر ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد هنر ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد هنر ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد هنر

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر

انتخاب رشته صحیح ضمانت آینده شما:

از دغدغه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه گروه هنر، انتخاب رشته صحیح و دقیق است، برای اطلاع دقیق از دانشگاه های پذیرنده گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، بهتر است دفترچه ی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد را با دقت مطالعه کرده و از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا انتخاب رتبه مطمئن و دقیقی داشته باشید، داوطلبین  گروه هنر بید از  آینده تحصیلی و شغلی رشته مورد نظر خو آگهی کامل داشته باشند تا با در نظر گرفتن شرایط ادامه تحصیل و آینده شغلی رشته های مجموعه گروهی هنر، انتخاب رشته صحیح در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند. که با استفاده از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، این امر تحقق می یابد.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و آزاد:

با توجه به اینکه گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، شامل رشته های برنامه ریزی شهری، طراحی صنعتی، طراحی شهری، معماری، ارتباط تصویری، مجموعه هنرهای نمایشی و سینما، صنایع دستی، پژوهش هنر، فلسفه هنر، اقتصاد هنر، هنر اسلامی، فرش و موسیقی و … می باشد، باید اطلاع دقیق از آخرین رتبه ی قبولی در رشته مورد نظر در دانشگاه های پذیره آن رشته داشته بشاید، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، می توانند از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق و مطمئنی داشته باشند.

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی در کنکور:

از دغدغه های اصلی داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، انتخاب رشته صحیح و دقیق می باشد، از این رو، لازم است که آخرین رتبه ی قبولی در هر رشته از گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد را بدانید، برای این امر

آخرین رتبه قبولی در هر دانشگاه را در جدول زیر آمده است، برای اطلاع دقیق از اخرین رتبه قبولی در دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر و در مقطع کارشناسی ارشد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

کد ضریبگرایشآخرین رتبه حدودی قبولی
1کارگردانی82
2سینما98
3تولید سیما49
4ادبیات نمایشی462
5بازیگری78
6تهیه کنندگی62
7رادیو108

 

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی:

کد ضریبگرایشآخرین رتبه ی حدودی قبولی در دانشگاه
1تصویر متحرک (انیمیشن)132
2ارتباط تصویری512
3تصویرسازی182
4نقاشی232
5عکاسی89
6مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی68
….

 

همچنین برای قبولی در دانشگاه های آزاد در گروه هنر و در مقطع کارشناسی ارشد، حداقل تراز قبولی باید 4252 باشد و برای اطلاع دقیق از اخرین تراز قبولی در هر یک از رشته های گروه نر در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه های آزاد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کارشناسی ارشد گروه هنر استفاده کنید.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد بسیار مهم است، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، باید اطلاعات کامی از دانشگاه های پذیرنده گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند تا بتوانند انتخاب رشته صحیح و مطمئن و دقیقی داشته باشند، در جدول ذیل، تعدادی از دانشگاه های سراسری و آزاد پذیرنده ی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد آماده است، برای اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد که ظرفیت پذیرش رشته های گروه هنر را دارند، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی  گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا یک انتخاب رشته صحیح، در بهترین دانشگاه قبول شوید.

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه ارومیهبرنامه ریزی شهری14
روزانهدانشگاه تربیت مدرسبرنامه ریزی شهری9
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانبرنامه ریزی شهری10
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانبرنامه ریزی منطقه ای10
روزانهدانشگاه تهرانمدیریت شهری5
نوبت دومدانشگاه علامه طباطباییبرنامه ریزی شهری10
نوبت دومدانشگاه مازندران بابلسربرنامه ریزی شهری8
نوبت دومدانشگاه تهرانبرنامه ریزی منطقه ای5
نوبت دومدانشگاه تهرانمدیریت شهری5
پردیس خودگرداندانشگاه شیرازبرنامه ریزی شهری10
پردیس خودگرداندانشگاه گیلان -رشتبرنامه ریزی منطقه ای8
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی آپادانا شیرازبرنامه ریزی شهری20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی بینالود – مشهودمدیریت شهری20
مجازی غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی -تهرانمدیریت شهری40

 

مجموعه طراحی شهری

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانطراحی شهری4
روزانهدانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری9
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانطراحی شهری10
روزانهدانشگاه هنر اصفهانطراحی شهری10
نوبت دومدانشگاه تهرانطراحی شهری5
نوبت دومدانشگاه یزدطراحی شهری4
پردیس خودگرداندانشگاه تربیت مدرسطراحی شهری9
پردیس خودگرداندانشگاه علم و صنعت ایران – تهرانطراحی شهری12
پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرقطراحی شهری10
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی دیلمان لاهیجانطراحی شهری20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی دیلمان لاهیجانطراحی شهری20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاع سراج تبریزطراحی شهری20
مجازی غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی – تهرانطراحی شهری40

 

مجموعه معماری (کد ضریب 1)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) قزوینمهندسی معماری12
روزانهدانشگاه تربیت مدرسمهندسی معماری8
روزانهدانشگاه رازی کرمانشاهمهندسی معماری12
روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفولمهندسی معماری25
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی معماری18
روزانهدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی معماری6
نوبت دومدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانمهندسی معماری7
نوبت دومدانشگاه تهرانمهندسی معماری8
نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدمهندسی معماری4
نوبت دومدانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی معماری4
نوبت دومدانشگاه هنرمهندسی معماری5
پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی معماری15
پردیس خودگرداندانشگاه گیلان – رشتمهندسی معماری12
پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران -تهران شرقمهندسی معماری10
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانمهندسی معماری20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهرانمهندسی معماری20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی شمال – آملمهندسی معماری20

 

مجموعه معماری (کد ضریب 2)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهرانمهندسی معماری منظر4
روزانهدانشگاه تهرانمهندسی معماری منظر6
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی معماری منظر12
نوبت دومدانشگاه تهرانمهندسی معماری منظر6
نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی معماری منظر3
پردیس خودگرداندانشگاه تربیت مدرسمهندسی معماری منظر8
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی کمال­الملک – نوشهرمهندسی معماری منظر20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی مهرگان محلاتمهندسی معماری منظر20
مهندسی معماری منظر

 

مجموعه معماری (کد ضریب 3)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنر اسلامی تبریزمهندسی معماری اسلامی11
نوبت دومدانشگاه هنر اسلامی تبریزمهندسی معماری اسلامی4
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهدمهندسی معماری اسلامی20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانمهندسی معماری اسلامی20
….مهندسی معماری اسلامی

 

مجموعه معماری (کد ضریب 4)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانمطالعات معماری ایران6
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانمطالعات معماری ایران9
نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی تهرانمطالعات معماری ایران2
نوبت دومدانشگاه تهرانمطالعات معماری ایران6
غیر انتفاعیمؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزدمطالعات معماری ایران20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی علامه دهخدا- قزوینمطالعات معماری ایران20
مطالعات معماری ایران

 

مجموعه معماری (کد ضریب 5)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانبازسازی پس از سانحه12
نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی تهرانبازسازی پس از سانحه3
پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی تهرانبازسازی پس از سانحه10

 

 

مجموعه معماری ( کد ضریب 6)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنرمعماری داخلی9
نوبت دومدانشگاه هنرمعماری داخلی5
پردیس خودگرداندانشگاه هنرمعماری داخلی9
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانمعماری داخلی20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهرانمعماری داخلی20
….معماری داخلی

 

مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری6
روزانهدانشگاه شهید بهشتی تهرانمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری10
روزانهدانشگاه تهرانگرایش حفاظت و مرمت میراث شهری6
روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران – تهرانگرایش حفاظت و مرمت میراث شهری6
نوبت دومدانشگاه هنرگرایش حفاظت و مرمت میراث شهری3
نوبت دومدانشگاه هنرمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری6
…..مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری

 

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرسکارگردانی8
روزانهدانشگاه تهرانکارگردانی3
روزانهدانشگاه هنرکارگردانی10
روزانهدانشگاه تهرانکارگردانی2
روزانهدانشگاه تهرانکارگردانی2
نوبت دومدانشگاه تهرانکارگردانی2
نوبت دومدانشگاه هنرکارگردانی5
پردیس خودگرداندانشگاه تهرانکارگردانی10
غیر انتفاعیمؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریزکارگردانی20

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرسسینما10
روزانهدانشگاه هنرسینما10
روزانهدانشگاه تهرانسینما3
نوبت دومدانشگاه تهرانسینما2
نوبت دومدانشگاه هنرسینما8
پردیس خودگرداندانشگاه هنرسینما10
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانسینما20
سینما

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 3)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه صدا و سیما واحد قمتولید سیما20
روزانهدانشگاه هنرتولید سیما10
روزانهدانشگاه تهرانتولید سیما3
نوبت دومدانشگاه تهرانتولید سیما2
نوبت دومدانشگاه هنرتولید سیما8
پردیس خودگرداندانشگاه هنرتولید سیما10
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانتولید سیما20
تولید سیما

 

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرستصویر متحرک (انیمیشن)8
روزانهدانشگاه هنرتصویر متحرک (انیمیشن)10
نوبت دومدانشگاه هنرتصویر متحرک (انیمیشن)5
پردیس خودگرداندانشگاه هنرتصویر متحرک (انیمیشن)10
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانتصویر متحرک (انیمیشن)20
دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانتصویر متحرک (انیمیشن)

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییارتباط تصویری4
روزانهدانشگاه تربیت مدرس8
روزانهدانشگاه هنر7
نوبت دومدانشگاه تهران5
نوبت دومدانشگاه هنر3
پردیس خودگرداندانشگاه هنر7
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران20
غیر انتفاعیعلوم و فرهنگ تهران20

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 3)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانتصویر سازی5
روزانهدانشگاه هنرتصویر سازی7
نوبت دومدانشگاه تهرانتصویر سازی5
نوبت دومدانشگاه هنرتصویر سازی4
پردیس خودگرداندانشگاه هنرتصویر سازی7
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانتصویر سازی20
تصویر سازی

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرسنقاشی5
روزانهدانشگاه تهراننقاشی5
روزانهدانشگاه هنرنقاشی10
نوبت دومدانشگاه تهراننقاشی5
نوبت دومدانشگاه هنرنقاشی9
پردیس خودگرداندانشگاه هنرنقاشی10
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهراننقاشی20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهراننقاشی20
نقاشی

 

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانعکاسی5
روزانهدانشگاه هنرعکاسی8
نوبت دومدانشگاه هنرعکاسی4
پردیس خودگرداندانشگاه هنرعکاسی8
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانعکاسی20
عکاسی

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 6)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
دانشگاه هنردانشگاه تهرانمرمت اشیای فرهنگی و تاریخی7
روزانهدانشگاه هنر اصفهانمرمت اشیای فرهنگی و تاریخی15
نوبت دومدانشگاه هنرمرمت اشیای فرهنگی و تاریخی3
پردیس خودگرداندانشگاه هنرمرمت اشیای فرهنگی و تاریخی7
…..مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر8
روزانهدانشگاه تهرانپژوهش هنر5
روزانهدانشگاه شیرازپژوهش هنر9
روزانهدانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر10
نوبت دومدانشگاه تهرانپژوهش هنر5
نوبت دومدانشگاه مازندران- بابلسرپژوهش هنر8
نوبت دومدانشگاه هنرپژوهش هنر3
پردیس خودگرداندانشگاه هنرپژوهش هنر6
پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرقپژوهش هنر10
مجازی پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرقپژوهش هنر40
غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهراندانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهرانپژوهش هنر20
غیر انتفاعیمؤسسه غیر انتفاعی –  ارم شیرازپژوهش هنر20
پژوهش هنر

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنرفلسفه هنر6
نوبت دومدانشگاه هنرفلسفه هنر2
پردیس خودگرداندانشگاه هنرفلسفه هنر6
غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب قمفلسفه هنر10

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنرصنایع دستی6
روزانهدانشگاه هنر اصفهانصنایع دستی15
نوبت دومدانشگاه هنرصنایع دستی2
نوبت دومدانشگاه هنرصنایع دستی6
پردیس خودگرداندانشگاه هنرصنایع دستی6
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانصنایع دستی20

 

  مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تربیت مدرسهنر اسلامی5
روزانهدانشگاه هنرهنر اسلامی6
روزانهدانشگاه هنر اصفهانهنر اسلامی10
روزانهدانشگاه تهرانتاریخ هنر جهان اسلام5
نوبت دومدانشگاه هنرهنر اسلامی2
نوبت دومدانشگاه تهرانتاریخ هنر جهان اسلام8
پردیس خودگرداندانشگاه هنرهنر اسلامی6
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی سوره تهرانهنر اسلامی20
غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب قمهنر اسلامی20

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهرانآهنگسازی3
روزانهدانشگاه هنرآهنگسازی4
نوبت دومدانشگاه هنرآهنگسازی2
پردیس خودگرداندانشگاه هنرآهنگسازی4

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 2)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه تهراننوازندگی موسیقی ایرانی3
روزانهدانشگاه هنرنوازندگی موسیقی ایرانی4
پردیس خودگرداندانشگاه هنرنوازندگی موسیقی ایرانی4

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 3)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنرنوازندگی موسیقی جهانی4
نوبت دومدانشگاه هنرنوازندگی موسیقی جهانی2
پردیس خودگرداندانشگاه هنرنوازندگی موسیقی جهانی4
….

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 4)

دوره تحصیلینام دانشگاهنوع رشته / گرایشظرفیت پذیرش
روزانهدانشگاه هنرموسیقی شناسی4
نوبت دومدانشگاه هنرموسیقی شناسی2
پردیس خودگرداندانشگاه هنرموسیقی شناسی4

 

 

 دانشگاه های آزاد پذیرنده گره هنر:

دغدغه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد این است که بدانند کدام دانشگاه های آزاد، رشته های گروه هنر را در مقطع کارشناسی ارشد می پذیرند، از این رو تعدادی از دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته های هنر در مقطع کارشناسی ارشد، در ذیل آمده است، برای اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته های گروه هنر از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

طراحی پارچه و لباس:

واحد قائم شهر، واحد یزد

طراحی صنعتی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم تحقیقات

تصویرسازی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

نقاشی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد یزد

پژوهش هنر:

واحد اسلامشهر، واحد الکترونیکی، واحد تهران جنوب، واحد تهران شما، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد رامسر، واحد طبس، واحد علوم و تحقیقات و ….

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی:

واحد ابهر، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد یزد و…

نوازندگی ساز جهانی:

واحد تهران مرکزی

تاریخ هنر ایران باستان:

واحد شبستر

ارتباط تصویری:

واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد علوم تحقیقات و یزد.

تاریخ هنر ایران سلامی:

واحد شبستر

مهندسی معماری:

واحد آبادان، واحد اراک، واحد اردبیل، واحد ارومیه، واحد اسلامشهر، واحد اصفهان (خوراسگان)، احد امارات متحده عربی، واحد اهواز، واحد ایلام، واحد بابل، واحد بند عباس، واحد پردیس، واحد تبریز، واحد تفت، واحد تهران جنوب، واحد تهران شرق، واحد تهران شما، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد چالوس، واحد رامسر، واحد رشت، واحد ساری، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد کرج، احد گرگان، واحد لاهیجان، واحد لبنان، واحد مشهد، مرکز بین المللی کیش، واحد همدان، واحد یادگار اما خمینی (ره) شهرری و ..

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی:

واحد تهران جنوب، واحد ابهر، واحد تهران مرکزی، واحد سوادکوه، واحد علوم تحقیقات، واحد یزد

طراحی شهری:

واحد الکترونیکی، واحد اهواز، واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد رامسر، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد مشهد، واحد یادگار امام خمینی( ره) شهرری و …

برنامه ریزی شهری:

واحد اراک، واحد الکترونیکی، واحد امارات متحده عربی، واحد پردیس، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد مشهد، واحد یزد و…

برنامه ریزی منطقه ای:

واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین و …

معماری داخلی:

واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد جنوب، واحد چالوس، واحد همدان و…

طراحی فضاهای آموزشی:

واحد شهر کرد

تکنولوژی معماری:

واحد دامغان، واحد بم، واحد بین المللی جلفا و واحد پیانه

بازسازی پس از سانحه:

واحد بم

انرژی و معماری:

واحد بین المللی جلفا

مدیریت پروژه و ساخت:

واحد اردستان، واحد استهبان، واحد اهر، واحد یزد

معماری منظر:

واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد نور

کارگردانی نمایش:

واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد سپیران، واحد علوم و تحقیقات

ادبیات نمایشی:

واحد بوشهر، واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

ادبیات نمایشی:

واحد بوشهر، واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 96 در گروه هنر، بسیار مهم تر از انتخاب رشته سال های گذشته است، چون از سال 96، کنکور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد و سراسری ادغام شده و از این رو باید با دقت بیشتری، انتخاب رشته صحیح و مناسبی انجام دهید، داوطلبان کنکور هنر در مقطع کارشناسی ارشد می توانند از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد استفاده کنند تا اطلاعات مربوط به رشته های گروه هنر و ظرفیت پذیرش دانشگاه های آزاد و سراسری ر ا به دست آورند و با توجه به آخرین رتبه ی قبولی در هر دانشگاه، انتخاب رشته دقیق و صحیح انجام دهند تا در بهترین دانشگاه قبول شوند، با استفاده از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، احتمال قبولی در دانشگاه را افزایش دهید.

 

معرفی رشته های دانشگاهی و گرایش های رشته دانشگاهی

تکنولوژی معماری:

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری:

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت شهری

طراحی شهری:

 • طراحی شهری
 • طراحی فضاهای آموزشی

مجموعه معماری:

 • مهندسی معماری
 • مهندسی معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • بازسازی پس از سانحه
 • معماری داخلی

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی:

 • حفاظت و مرمت میراث معماری
 • حفاظت و مرمت میراث شهری

نمایش عروسکی:

نمایش عروسکی

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما:

 • کارگردانی نمایش
 • سینما
 • تولید سیما
 • ادبیات نمایشی
 • بازیگری
 • تهیه کنندگی
 • رادیو

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی:

 • تصویر متحرک (انیمیشن)
 • ارتباط تصویری
 • تصویرسازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

مجموعه هنرهای پژوهشی

 • پژوهش هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • مطالعات موزه
 • تاریخ هنر
 • تاریخ هنر ایران باستان

مجموعه هنرهای موسیقی

 • آهنگسازی
 • نوازندگی موسیقی ایرانی
 • نوازندگی موسیقی جهانی

مجموعه هنرهای ساخت و معماری:

 • مدیریت پروژه و ساخت
 • فناوری معماری
 • معماری و انرژی

طراحی صنعتی:

طراحی صنعتی

فرش:

 • طراحی
 • مدیریت
 • مواد اولیه و رنگرزی

طراحی پارچه و لباس:

طراحی پارچه و لباس

 

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در خارج از کشور:

متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر به فکر ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل و خارج از کشور (بورسیه) نیستند و شرایط بورسیه در مقطع دکتری در گروه هنر را نمی دانند، برای اطلاع از شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکترا می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر استفاده کنید، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باید اطلاعاتی از شیوه ی آموزشی دانشگاه مورد نظر و آموزش محور، پژوهش محور داشته باشند و اطلاعات کاملی از دانشگاه مورد نظر داشته باشند، زیرا برای پذیرش در مقطع دکتری، این موارد بسیار مهم است، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی  ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند از نرم افزار تخصصی کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر دانشگاه های سراسری و آزاد استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق و صحیحی داشته باشند و در بهترین دانشگاه و در بهترین شرایط قبول شوند.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور:

دانشگاه های سراسری و آزاد، هر ساله در فصل پاییز و در مرحله تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرند که در این مرحله داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، با احتمال بیشتری برای قبولی در دانشگاه مورد نظر رو به برو هستند ولی متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر از تکمیل ظرفیت اطلاعی ندارد و متأسفانه در دانشگاه خوبی قبول نمی­شوند، از این رو، داوطلبان گروه هنر با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند از دانشگاه ها پذیرنده ی رشته های گروه هنر در مرحله ی تکمیل ظرفیت، مطلع شده و آخرین رتبه ی قبولی هر رشته از گروه هنر در دانشگاه های سراسری و آزاد را بیابند و بتوانند انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشند تا در بهترین دانشگاه قبول شوند.

ثبت نام بدون کنکور:

از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، قبولی در دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد، از این رو برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به فکر ثبت نام در دانشگاه های پذیرنده ی داوطلب بدون کنکور می یافتند، در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه های سراسری و آزاد با شرایطی خاص، بدون آزمون دانشجو می پذیرند که برای اطلاع دقیق از شرایط خاص ( معدل، نفرات برتر و …) می توانید از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر استفاده نمائید تا نگران قبولی در دانشگاه نباشید، همچنین برای اطلاع از دانشگاه های آزاد و سراسری پذیرنده ی رشته های گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد و بدون آزمون، از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته کارشناسی اشد گروه هنر استفاده کنید.

مشاوره انتخاب رشته مجازی کنکور:

متأسفانه اغلب داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، اطلاع درستی از آخرین رتبه ی قبولی در هر رشته و در هر دانشگاه را ندارند و اطلاعات از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد را نیز ندارند، برای این امر و اطلاع دقیق از شرایط انتخاب رشته، شما می توانید با مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد گروه هنر خانه مشاوره تماس بگیرید تا مشاوران تخصصی انتخاب رشته گروه هنر خانه مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از نرم افزار های تخصصی و به روز، شما را در انتخاب رشته دقیق و صحیح راهنمایی کنند، همچنین مشاوران انتخاب رشته خانه مشاوره با سال­ها تجربه در زمینه انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، برای شما انتخاب رشته صحیح و دقیقی انجام دهند تا داوطلبان با خیالی آسوده و راحت در بهترین دانشگاه قبول شوند.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته هنر و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته هنر توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد هنر
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد هنر ، معرفی رشته هنر و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد هنر ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد هنر
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد هنر
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور
اعلام خرابی تماس