راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته روانشناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته روانشناسی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

انتخاب رشته صحیح، ضمانت نامه آینده شماست. مهم ترین مرحله پس از صدور کارنامه داوطلب کارشناسی ارشد، انتخاب رشته است.

اهمیت انتخاب رشته به اندازه اهمیت آینده ی علمی شماست، علاقه و واقعیت را با هم برای انتخابی بهتر در نظر بگیرید.

انتخاب رشته خوب نیازمند اطلاعات دقیق است و داوطلب ارشد تنها زمانی می تواند اطلاعاتی جامع و دقیق داشته باشد که از منبعی موثق استفاده کند برای مثال در یک انتخاب رشته هوشمندانه داوطلب باید کارنامه پذیرفته شدگان دوره های پیش و رشته و دانشگاه آن ها را مورد بررسی قرار دهد. تا با توجه به این اطلاعات و تحلیل آن ها، انتخاب بهتری برای خود رقم بزند. نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره می تواند در این جهت کمک بسیاری به داوطلب ارشد روانشناسی کند.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در ارشد روانشناسی:

آگاهی از رتبه و تراز آخرین فرد قبول شده در ارشد روانشناسی هم در دانشگاه های سراسری و هم آزاد می تواند به داوطلب ارشد کمک کند که انتخاب رشته بهتری داشته باشد. درست است که آگاهی از این امر بدبینانه ترین حالت ممکن است اما برای تحلیل و بررسی داوطلب ارشد لازم است. زیرا منجر به انتخاب رشته ای بهتر برای او خواهد شد. نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با داشتن اطلاعاتی مثل کارنامه پذیرفته شدگان دوره های پیش، رتبه و تراز آن ها و درصد دروسشان به داوطلب ارشد دیدی وسیع تر و انتخاب رشته ای بهتر خواهد داد. در ادامه رتبه و تراز برخی از دانشجویان پذیرفته شده در ارشد روانشناسی ذکر خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر بروی لینک کلیک کنید.

 • گرایش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:
رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی روانشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان
۲۱ ۷۸۷۵ ۳۳٫۳۳ ۴۵ ۴۵ ۵۶٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۷۵ ۳۶
۶۳ ۷۴۵۵ ۷۲٫۲۲ ۵۵ ۳۸٫۳۳۳ ۲۸ ۵۸٫۳۳ ۶۳٫۲۳ ۶۰
۲۹۱ ۶۴۲۳ ۴۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۳۵ ۴۱٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۴۱ ۳۰
۵۰۲ ۵۹۵۳ ۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۲۶ ۴۸٫۳۳ ۳۵ ۵۶٫۶۷ ۶۵

 

 • گرایش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی روانشناسی ارشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان
۷ ۸۶۲۷ ۵۸٫۸۹ ۶۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۶۵ ۶۳٫۳۳ ۵۳ ۵۶٫۶۷
۶۵ ۷۲۹۶ ۷۳٫۳۳ ۵۰ ۳۳ ۴۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۱۵
۴۱۴ ۶۰۶۱ ۴۸٫۸۹ ۵۵ ۵۰ ۳۵ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰
۱۴۰۵ ۴۹۱۹ ۵۰ ۵۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۳۰ ۰ ۲۸

 

 آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی و درصد دروس:

زمانی می توان بهترین انتخاب رشته انجام داد که اطلاعات بیشتری درباره ی انتخاب رشته کسب کرد و این امر زمانی اتفاق می افتد که داوطلب ارشد تراز و رتبه پذیرفته شدگان دوره های پیش مطلع شود. با این اطلاعات داوطلب می تواند رتبه ی خود را رتبه ی پذیرفته شدگان  دوره های پیش مقایسه کند و با تحلیل به این نتیجه برسد که کدام رشته و دانشگاه  می توند احتمال قبولی بیشتری برای او داشته باشد.

آگاهی از رتبه ی آخرین فرد قبول شده در رشته مورد نظر درست است که بدبینانه ترین حالت ممکن برای قبولی فرد است اما می تواند برای انتخابی بهتر به داوطلب ارشد کمک بسیاری کند. این اطلاعات در نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره به صورت منظم و مدون وجود دارد و می توان به راحتی از آن استفاده کرد.

برای کسب اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه های کشور می تواند کمک بسیاری به داوطلب ارشد برای انتخاب رشته ای بهتر بکند. برای اطلاع بیشتر داوطلب ارشد در این زمینه می توان به نرم افزار خانه مشاوره مراجعه کرد و از لیست کامل ظرفیت پذیرش دانشگاه های مطلع شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی:

اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه های کشور می تواند کمک بسیاری به داوطلب ارشد برای انتخاب رشته ای بهتر بکند. برای اطلاع بیشتر داوطلب ارشد در ادامه ظرفیت پذیرش چند گرایش ارشد روانشناسی ذکر خواهد شد، برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توان به نرم افزار خانه مشاوره مراجعه کرد و از لیست کامل ظرفیت پذیرش دانشگاه ها مطلع شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

دوره دانشگاه رشته و گرایش ظرفیت
روزانه دانشگاه تهران روانشناسی عمومی ۶
نوبت دوم دانشگاه تبریز روانشناسی عمومی ۵
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی روانشناسی عمومی ۸
پیام نور دانشگاه پیام نور البرز – کرج روانشناسی عمومی ۸
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انفاعی خاتم – تهران روانشناسی عمومی ۱۵
روزانه دانشگاه اصفهان روانشناسی بالینی ۸
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد روانشناسی بالینی ۴
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی روانشناسی بالینی ۱۰
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران =- تهران جنوب روانشناسی بالینی ۸
غیر  انتفاعی علم و فرهنگ  – تهران روانشناسی بالینی – خانواده درمانی ۲۰
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانسنجی ۱۰
نوبت دوم دانشگاه علاه طباطبایی تهران روانسنجی ۱۰
روزانه دانشگاه اصفهان روانشناسی صنعتی سازمانی ۴
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز روانشناسی صنعتی سازمانی ۲
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان روانشناسی صنعتی سازمانی ۳

 

انتخاب رشته را مؤثر ترین گزینه در موفقیت آینده علمی خود بدانید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نرم افزار:

داوطلب کارشناسی ارشد می تواند با وارد کردن تراز و رتبه خود در نرم افزار انتخاب رشته، رتبه و تراز خود را در بین هم سهمیه ای هایش بسنجد و به تحلیل و مقایسه آن با رتبه و تراز دیگران از شانس قبلولی خود در رشته و دانشگاه مورد نظر مطلع شود. با استفاده از این نرم افزار و با وارد کردن تراز خود می توانید لیستی کامل از انتخاب رشته داشته باشید. بانک اطلاعاتی نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره تنها به اطلاعات سال های پیش اکتفا نکرده و با سنجش تعداد شرکت کنندگان همینی دوره و میزان سختی سؤالات سعی کرده با درصد بیشتری احتمالی قبولی داوطلب ارشد را بررسی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی:

فرصتی دوباره برای قبولی داوطلب ارشد به شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت – برای شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد تنها مجاز شدن در آزمون کافی می باشد. داوطلب کارشناسی ارشد می تواند با نگاهی خوش بینانه انتخاب رشته کند اما نباید فراموش کند که دیدی منطقی و واقع بینانه بی شک در انتخابی بهتر مؤثر است. مخصوصاً زمانی که انتخاب رشته تکمیل ظرفیت است و فرصت مجددی برای قبولی در دانشگاه وجود ندارد. در صورت نداشتن نگاهی واقع بینانه ممکن است زحمات یک سال داوطلب هدر رفته و نتایج نا مطلوبی به دست آورد. برای انتخاب رشته ای هوشمندانه تر اطلاع از تراز و رتبه پذیرفته شدگان دوره های قبل در تکمیل ظرفیت می تواند نتایج مطلوبی برای داوطلب ارشد داشته باشد. استفاده از نرم افزار انتخاب رشته در این راستا کمک بسیاری به داوطلب خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی:

دانشجویانی که مایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور هستند برای اطلاع از شرایط دانشگاه ها و نحوه و زمان ثبت نام نیازمند اطلاعاتی جامع و دقیق هستند. می توان به راحتی گفت که همه ی دانشگاه های کشور پذیرش بدون کنکور دارند اما با شرایطی که همه داوطلبان نمی توانند واجد آن باشند. برای اطلاع از این شرایط می توان از نرم افزار خانه مشاوره استفاده کرد و از نحوه پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها مطلع شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته روانشناسی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • روانشناسی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته روانشناسی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  کنکور آزادداوطلبان کنکور سراسری جهت اشنایی با فنون انتخاب رشته در کانال خانه مشاوره به ادرس telmoshavere@ عضو شوند.

( کل بازدید: ۲۳ ,بازدید امروز: ۱)
تماس با مشاور