آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته روانشناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته روانشناسی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

پس از قبولی داوطلب ارشد انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل برای ورود به دانشگاه است. داوطلب ارشد فضایی پر از استرس و التهاب را در این دوره تجربه می کند و مدام پیگیری می کند که با رتبه کسب شده احتمال قبولی در چه گرایش و دانشگاهی بالاتر است. آگاهی از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه هر چند به نظر نگاهی بدبینانه برای انتخاب رشته است اما داوطلب ارشد می تواند با مقایسه و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده انتخاب رشته هوشمندانه ای داشته باشد. برای بدست آوردن اطلاعاتی از این دست، داوطلب می تواند به نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره مراجعه کرده و پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در آن جا پیدا کند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه سراسری:

دانشجویان ارشد روانشناسی با آگاهی از تراز و رتبه ی آخرین فرد قبول شده می توانند انتخابی راحت تر داشته باشند. زیرا در یک انتخاب رشته موفق، همیشه وجود طیفی از خوش بینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین حالت می تواند به داوطلب ارشد کمک بسیاری کند. داوطلب کارشناسی ارشد روانشناسی برای بدست آوردن اطلاعاتی از این دست می تواند از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره استفاده کند. برای مثال در آزمون سال 93، رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه های سراسری 450 بوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره استفاده کنید.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با آگاهی از درصد دروس و رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه های غیر انتفاعی و رشته مورد نظر شان با سقف رتبه در آن رشته آشنا شوند. این نگاه داوطلب ارشد را با بدبینانه ترین حالت پذیرش در ارشد روانشناسی در دانشگاه های غیر انتفاعی آشنا خواهد کرد و قطعاً داوطلب با قیاس و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده در آن رشته می توند انتخاب رشته بهتری داشته باشد. برای مثال رتبه آخرین فرد قبول شده در گرایش  ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه های غیر انتفاعی 5343 بوده است. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با بانکی از اطلاعات به روز و مورد نیاز داوطلب ارشد توسط کارشناسان تدوین شده است تا داوطلب بتواند با خیالی راحت انتخاب رشته ای متناسب با علایق و با دیدی واقع گرایانه داشته باشد.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش غیر حضوری دانشجوی ارشد می تواند بهترین انتخاب داوطلبین شاغل برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی باشد. با توجه به این امتیاز برای داشتن انتخابی بهتر نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با اطلاعاتی مثل رتبه و تراز و درصد دروس و همچنین رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده می تواند دید بهتری برای انتخاب سنجیده و هوشمندانه به داوطلب کارشناسی ارشد بدهد.

کارشناسی ارشد روانشناس 95 روانشناسی بالینی

رتبهترازمتون روانشناسیعلم النفسآمار و روش تحقیقروانشناسی مرضی و کودکان استثناییروانشناسی رشدروانشناسی بالینیروانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجانمیانگینتوضیحات
21787533.33454556.6781.677536.6753.33429
52757255.565031.677061.6753.333551.03286
63745572.225538.332858.3363.336053.60143
108716273.335033.3348.3336.67651545.95143
118710727.7846.6716.676063.336061.6748.01714
128705848.8955553553.3370045.31714تست روانشناسی فیزیولوژیک سفید است
152695142.0248164155606146.14571
185676541.1126.67561.6763.3356.6743.3342.54
190673421.1146.6723.335558.33556546.34857
212665636.674535505546.6746.6745.00143
291642345.5648.333541.6751.6741.673041.98571
371624731.1133.3316.675053.3348.3331.6737.77714
422612274.4446.6715203553.332538.49143
50259533.3341.6726.6748.333556.676539.52429
55458651048.3328.3366.674528.3348.3339.28429
63857355041.673.3348.3336.6731.6746.6736.90571
75855833028.3336.6726.6758.3338.3336.6736.42857
842549563.3338.3318.3346.672033.3313.3333.33143
904543225.5636.67105041.6738.334034.60429
1185511651.1113.3326.6743.3331.6723.3333.3331.82429
1386490968.89031.6721.6726.6726.678.3326.27143تست علم النفس سفید است
1479482226.67-3.3216.6736.6738.334021.6725.24143تست علم النفس منفی زده شده است
167246675.5648.33-1.6628.3363.3336.67526.50857تست آمار منفی زده شده است
1898450611.1126.67028.3363.3323.3326.6725.63429تست آمار سفید است
2288425346.6728.3318.331.6723.3316.6723.3322.61857
2884395414.440528.3323.332518.3316.34714تست علم النفس سفید است
3889357821.113.33103.3321.6733.336.6714.20571

  

.رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقروانشناسی رشدروانشناسی عمومیمیانگینتوضیحاترتبهتراز
4838374.4411.6728.3363.3373.33#DIV/0!48383
1475850405053.356538.75تست زبان سفید است147585
23732626.6748.3307546.6737.5تست آمار سفید است237326
4269526.6731.6736.676551.6765426952
65668116.672521.6761.6753.3325656681
8165841.113523605844816584
1566062013.3321.6766.675527.5تست زبان سفید است1566062
18758363.3338.332046.673527.51875836
2315673-5.5528.3336.673543.3335تست زبان منفی زده شده است2315673
2665506041.67103536.6715تست زبان سفید است2665506
402505601033.3331.6746.675تست زبان سفید است4025056
5904614015154031.6717.5تست زبان سفید است5904614
848423203013.3318.3326.6715تست زبان سفید است8484232
1280380802013.338.332515تست زبان سفید است12803808
2411326515.5621.676.671507.5تست روانشناسی عمومی سفید است24113265
289431063.332506.678.2212.5تست آمار سفید است28943106
5033261615.5653.33001.666667تست روانشناسی رشد و عمومی سفید است50332616
رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقروانشناسی رشدروانشناسی عمومیمیانگینتوضیحاترتبهتراز
4838374.4411.6728.3363.3373.33#DIV/0!48383
1475850405053.356538.75تست زبان سفید است147585
23732626.6748.3307546.6737.5تست آمار سفید است237326
4269526.6731.6736.676551.6765426952

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 روانسنجی

رتبهترازمتون روانشناسیآمار و روش تحقیقروانشناسی مرضی و کودکان استثناییروانشناسی رشدروانشناسی عمومیمیانگینتوضیحاترتبهتراز
59734155.5631.677061.672045597341
79716072.2238.332858.3323.3328797160
19464948.8948.335566.6758.33551946494
21963784031.6763.335028.33452196378
287616521.1123.335558.3351.67552876165
3675592202860484039.23675592
425586336.672341.675818.3340.54255863
71548002043.3343.3331.3323.33207154800
1129495634.4416.67403031.673511294956
149346452.2221.6733.3366.6700تست روانشناسی عمومی سفید است14934645
1755444723.33036.6760020تست روانشناسی عمومی و آمار سفید است17554447
3086378760-53.331013.3321.66667تست آمار منفی زده شده است30863787

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش کودکان استثنایی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتروانشناسی کودکان استثناییروانشناسی رشدروانشناسی عمومیآموزش و پرورش کودکان استثناییمیانگین
4763170206.6721.6750202651.6727.43
526224018.3328.3316.6713.336063.3318.3326.02
8158813.3316.671.671038.33304038.3324.07
151514115.568.231.673.333068.3346.672525.14
15851033.331.6728.336.6736.67353116.6720.67
2194858031.6728.33516.6751.6741.67-1018.71
3734384-4.43513.3352523.3336.671515.43
3894365023.331.6716.678.33403011.6715.74
43042926.671521.6706.672021.6723.3314.45
4704186026.671.67020203518.3315.65
529408406.67502513.3366.673.3314.91
24972914-2.218.33-1.66105101511.677.16

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نماییدباتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته روانشناسی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • روانشناسی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته روانشناسی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  کنکور آزادبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی و درصد دروس میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور
اعلام خرابی تماس