آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته روانشناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته روانشناسی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

پس از قبولی داوطلب ارشد انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل برای ورود به دانشگاه است. داوطلب ارشد فضایی پر از استرس و التهاب را در این دوره تجربه می کند و مدام پیگیری می کند که با رتبه کسب شده احتمال قبولی در چه گرایش و دانشگاهی بالاتر است. آگاهی از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه هر چند به نظر نگاهی بدبینانه برای انتخاب رشته است اما داوطلب ارشد می تواند با مقایسه و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده انتخاب رشته هوشمندانه ای داشته باشد. برای بدست آوردن اطلاعاتی از این دست، داوطلب می تواند به نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره مراجعه کرده و پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در آن جا پیدا کند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه سراسری:

دانشجویان ارشد روانشناسی با آگاهی از تراز و رتبه ی آخرین فرد قبول شده می توانند انتخابی راحت تر داشته باشند. زیرا در یک انتخاب رشته موفق، همیشه وجود طیفی از خوش بینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین حالت می تواند به داوطلب ارشد کمک بسیاری کند. داوطلب کارشناسی ارشد روانشناسی برای بدست آوردن اطلاعاتی از این دست می تواند از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره استفاده کند. برای مثال در آزمون سال ۹۳، رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه های سراسری ۴۵۰ بوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره استفاده کنید.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کارشناسی ارشد که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با آگاهی از درصد دروس و رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه های غیر انتفاعی و رشته مورد نظر شان با سقف رتبه در آن رشته آشنا شوند. این نگاه داوطلب ارشد را با بدبینانه ترین حالت پذیرش در ارشد روانشناسی در دانشگاه های غیر انتفاعی آشنا خواهد کرد و قطعاً داوطلب با قیاس و تحلیل رتبه ی خود و آخرین نفر پذیرفته شده در آن رشته می توند انتخاب رشته بهتری داشته باشد. برای مثال رتبه آخرین فرد قبول شده در گرایش  ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه های غیر انتفاعی ۵۳۴۳ بوده است. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با بانکی از اطلاعات به روز و مورد نیاز داوطلب ارشد توسط کارشناسان تدوین شده است تا داوطلب بتواند با خیالی راحت انتخاب رشته ای متناسب با علایق و با دیدی واقع گرایانه داشته باشد.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش غیر حضوری دانشجوی ارشد می تواند بهترین انتخاب داوطلبین شاغل برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی باشد. با توجه به این امتیاز برای داشتن انتخابی بهتر نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره با اطلاعاتی مثل رتبه و تراز و درصد دروس و همچنین رتبه ی آخرین فرد پذیرفته شده می تواند دید بهتری برای انتخاب سنجیده و هوشمندانه به داوطلب کارشناسی ارشد بدهد.

کارشناسی ارشد روانشناس ۹۵ روانشناسی بالینی

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان میانگین توضیحات
۲۱ ۷۸۷۵ ۳۳٫۳۳ ۴۵ ۴۵ ۵۶٫۶۷ ۸۱٫۶۷ ۷۵ ۳۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳۴۲۹
۵۲ ۷۵۷۲ ۵۵٫۵۶ ۵۰ ۳۱٫۶۷ ۷۰ ۶۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۳۵ ۵۱٫۰۳۲۸۶
۶۳ ۷۴۵۵ ۷۲٫۲۲ ۵۵ ۳۸٫۳۳ ۲۸ ۵۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۶۰ ۵۳٫۶۰۱۴۳
۱۰۸ ۷۱۶۲ ۷۳٫۳۳ ۵۰ ۳۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۶۵ ۱۵ ۴۵٫۹۵۱۴۳
۱۱۸ ۷۱۰۷ ۲۷٫۷۸ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۶۰ ۶۳٫۳۳ ۶۰ ۶۱٫۶۷ ۴۸٫۰۱۷۱۴
۱۲۸ ۷۰۵۸ ۴۸٫۸۹ ۵۵ ۵۵ ۳۵ ۵۳٫۳۳ ۷۰ ۰ ۴۵٫۳۱۷۱۴ تست روانشناسی فیزیولوژیک سفید است
۱۵۲ ۶۹۵۱ ۴۲٫۰۲ ۴۸ ۱۶ ۴۱ ۵۵ ۶۰ ۶۱ ۴۶٫۱۴۵۷۱
۱۸۵ ۶۷۶۵ ۴۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۵ ۶۱٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۴۲٫۵۴
۱۹۰ ۶۷۳۴ ۲۱٫۱۱ ۴۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۵۵ ۵۸٫۳۳ ۵۵ ۶۵ ۴۶٫۳۴۸۵۷
۲۱۲ ۶۶۵۶ ۳۶٫۶۷ ۴۵ ۳۵ ۵۰ ۵۵ ۴۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۴۵٫۰۰۱۴۳
۲۹۱ ۶۴۲۳ ۴۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۳۵ ۴۱٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۳۰ ۴۱٫۹۸۵۷۱
۳۷۱ ۶۲۴۷ ۳۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۵۰ ۵۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۳۷٫۷۷۷۱۴
۴۲۲ ۶۱۲۲ ۷۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۱۵ ۲۰ ۳۵ ۵۳٫۳۳ ۲۵ ۳۸٫۴۹۱۴۳
۵۰۲ ۵۹۵۳ ۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۳۵ ۵۶٫۶۷ ۶۵ ۳۹٫۵۲۴۲۹
۵۵۴ ۵۸۶۵ ۱۰ ۴۸٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۴۵ ۲۸٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۳۹٫۲۸۴۲۹
۶۳۸ ۵۷۳۵ ۵۰ ۴۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۳۶٫۹۰۵۷۱
۷۵۸ ۵۵۸۳ ۳۰ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۶٫۴۲۸۵۷
۸۴۲ ۵۴۹۵ ۶۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۲۰ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳۱۴۳
۹۰۴ ۵۴۳۲ ۲۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۱۰ ۵۰ ۴۱٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۴۰ ۳۴٫۶۰۴۲۹
۱۱۸۵ ۵۱۱۶ ۵۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۳۱٫۸۲۴۲۹
۱۳۸۶ ۴۹۰۹ ۶۸٫۸۹ ۰ ۳۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۲۶٫۲۷۱۴۳ تست علم النفس سفید است
۱۴۷۹ ۴۸۲۲ ۲۶٫۶۷ -۳٫۳۲ ۱۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۴۰ ۲۱٫۶۷ ۲۵٫۲۴۱۴۳ تست علم النفس منفی زده شده است
۱۶۷۲ ۴۶۶۷ ۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ -۱٫۶۶ ۲۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۵ ۲۶٫۵۰۸۵۷ تست آمار منفی زده شده است
۱۸۹۸ ۴۵۰۶ ۱۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۰ ۲۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۶۳۴۲۹ تست آمار سفید است
۲۲۸۸ ۴۲۵۳ ۴۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۲۲٫۶۱۸۵۷
۲۸۸۴ ۳۹۵۴ ۱۴٫۴۴ ۰ ۵ ۲۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۲۵ ۱۸٫۳۳ ۱۶٫۳۴۷۱۴ تست علم النفس سفید است
۳۸۸۹ ۳۵۷۸ ۲۱٫۱۱ ۳٫۳۳ ۱۰ ۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۱۴٫۲۰۵۷۱

  

.رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
۴ ۸۳۸۳ ۷۴٫۴۴ ۱۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ #DIV/0! ۴ ۸۳۸۳
۱۴ ۷۵۸۵ ۰ ۴۰ ۵۰ ۵۳٫۳۵ ۶۵ ۳۸٫۷۵ تست زبان سفید است ۱۴ ۷۵۸۵
۲۳ ۷۳۲۶ ۲۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۷۵ ۴۶٫۶۷ ۳۷٫۵ تست آمار سفید است ۲۳ ۷۳۲۶
۴۲ ۶۹۵۲ ۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۶۵ ۵۱٫۶۷ ۶۵ ۴۲ ۶۹۵۲
۶۵ ۶۶۸۱ ۱۶٫۶۷ ۲۵ ۲۱٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۲۵ ۶۵ ۶۶۸۱
۸۱ ۶۵۸۴ ۱٫۱۱ ۳۵ ۲۳ ۶۰ ۵۸ ۴۴ ۸۱ ۶۵۸۴
۱۵۶ ۶۰۶۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۵۵ ۲۷٫۵ تست زبان سفید است ۱۵۶ ۶۰۶۲
۱۸۷ ۵۸۳۶ ۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۲۰ ۴۶٫۶۷ ۳۵ ۲۷٫۵ ۱۸۷ ۵۸۳۶
۲۳۱ ۵۶۷۳ -۵٫۵۵ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۳۵ ۴۳٫۳۳ ۳۵ تست زبان منفی زده شده است ۲۳۱ ۵۶۷۳
۲۶۶ ۵۵۰۶ ۰ ۴۱٫۶۷ ۱۰ ۳۵ ۳۶٫۶۷ ۱۵ تست زبان سفید است ۲۶۶ ۵۵۰۶
۴۰۲ ۵۰۵۶ ۰ ۱۰ ۳۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۵ تست زبان سفید است ۴۰۲ ۵۰۵۶
۵۹۰ ۴۶۱۴ ۰ ۱۵ ۱۵ ۴۰ ۳۱٫۶۷ ۱۷٫۵ تست زبان سفید است ۵۹۰ ۴۶۱۴
۸۴۸ ۴۲۳۲ ۰ ۳۰ ۱۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۱۵ تست زبان سفید است ۸۴۸ ۴۲۳۲
۱۲۸۰ ۳۸۰۸ ۰ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۸٫۳۳ ۲۵ ۱۵ تست زبان سفید است ۱۲۸۰ ۳۸۰۸
۲۴۱۱ ۳۲۶۵ ۱۵٫۵۶ ۲۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۱۵ ۰ ۷٫۵ تست روانشناسی عمومی سفید است ۲۴۱۱ ۳۲۶۵
۲۸۹۴ ۳۱۰۶ ۳٫۳۳ ۲۵ ۰ ۶٫۶۷ ۸٫۲۲ ۱۲٫۵ تست آمار سفید است ۲۸۹۴ ۳۱۰۶
۵۰۳۳ ۲۶۱۶ ۱۵٫۵۶ ۵ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱٫۶۶۶۶۶۷ تست روانشناسی رشد و عمومی سفید است ۵۰۳۳ ۲۶۱۶
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
۴ ۸۳۸۳ ۷۴٫۴۴ ۱۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ #DIV/0! ۴ ۸۳۸۳
۱۴ ۷۵۸۵ ۰ ۴۰ ۵۰ ۵۳٫۳۵ ۶۵ ۳۸٫۷۵ تست زبان سفید است ۱۴ ۷۵۸۵
۲۳ ۷۳۲۶ ۲۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۷۵ ۴۶٫۶۷ ۳۷٫۵ تست آمار سفید است ۲۳ ۷۳۲۶
۴۲ ۶۹۵۲ ۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۶۵ ۵۱٫۶۷ ۶۵ ۴۲ ۶۹۵۲

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۵ روانسنجی

رتبه تراز متون روانشناسی آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی میانگین توضیحات رتبه تراز
۵۹ ۷۳۴۱ ۵۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۷۰ ۶۱٫۶۷ ۲۰ ۴۵ ۵۹ ۷۳۴۱
۷۹ ۷۱۶۰ ۷۲٫۲۲ ۳۸٫۳۳ ۲۸ ۵۸٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۲۸ ۷۹ ۷۱۶۰
۱۹۴ ۶۴۹۴ ۸٫۸۹ ۴۸٫۳۳ ۵۵ ۶۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۵۵ ۱۹۴ ۶۴۹۴
۲۱۹ ۶۳۷۸ ۴۰ ۳۱٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۵۰ ۲۸٫۳۳ ۴۵ ۲۱۹ ۶۳۷۸
۲۸۷ ۶۱۶۵ ۲۱٫۱۱ ۲۳٫۳۳ ۵۵ ۵۸٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۵۵ ۲۸۷ ۶۱۶۵
۳۶۷ ۵۵۹۲ ۲۰ ۲۸ ۶۰ ۴۸ ۴۰ ۳۹٫۲ ۳۶۷ ۵۵۹۲
۴۲۵ ۵۸۶۳ ۳۶٫۶۷ ۲۳ ۴۱٫۶۷ ۵۸ ۱۸٫۳۳ ۴۰٫۵ ۴۲۵ ۵۸۶۳
۷۱۵ ۴۸۰۰ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۳۱٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۲۰ ۷۱۵ ۴۸۰۰
۱۱۲۹ ۴۹۵۶ ۳۴٫۴۴ ۱۶٫۶۷ ۴۰ ۳۰ ۳۱٫۶۷ ۳۵ ۱۱۲۹ ۴۹۵۶
۱۴۹۳ ۴۶۴۵ ۲٫۲۲ ۲۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ تست روانشناسی عمومی سفید است ۱۴۹۳ ۴۶۴۵
۱۷۵۵ ۴۴۴۷ ۲۳٫۳۳ ۰ ۳۶٫۶۷ ۶۰ ۰ ۲۰ تست روانشناسی عمومی و آمار سفید است ۱۷۵۵ ۴۴۴۷
۳۰۸۶ ۳۷۸۷ ۶۰ ۳٫۳۳ ۱۰ ۱۳٫۳۳ ۲۱٫۶۶۶۶۷ تست آمار منفی زده شده است ۳۰۸۶ ۳۷۸۷

 

کارشناسی ارشد روانشناسی سال ۹۵ (گرایش کودکان استثنایی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت روانشناسی کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش کودکان استثنایی میانگین
۴۷ ۶۳۱۷ ۰ ۲۰ ۶٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۵۰ ۲۰ ۲۶ ۵۱٫۶۷ ۲۷٫۴۳
۵۲ ۶۲۲۴ ۰ ۱۸٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۶۰ ۶۳٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۲۶٫۰۲
۸۱ ۵۸۸۱ ۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۱۰ ۳۸٫۳۳ ۳۰ ۴۰ ۳۸٫۳۳ ۲۴٫۰۷
۱۵۱ ۵۱۴۱ ۱۵٫۵۶ ۸٫۲۳ ۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۳۰ ۶۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۲۵ ۲۵٫۱۴
۱۵۸ ۵۱۰۳ ۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۳۵ ۳۱ ۱۶٫۶۷ ۲۰٫۶۷
۲۱۹ ۴۸۵۸ ۰ ۳۱٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۵ ۱۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۴۱٫۶۷ -۱۰ ۱۸٫۷۱
۳۷۳ ۴۳۸۴ -۴٫۴۳ ۵ ۱۳٫۳۳ ۵ ۲۵ ۲۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۱۵ ۱۵٫۴۳
۳۸۹ ۴۳۶۵ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۸٫۳۳ ۴۰ ۳۰ ۱۱٫۶۷ ۱۵٫۷۴
۴۳۰ ۴۲۹۲ ۶٫۶۷ ۱۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۲۰ ۲۱٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۱۴٫۴۵
۴۷۰ ۴۱۸۶ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۲۰ ۳۵ ۱۸٫۳۳ ۱۵٫۶۵
۵۲۹ ۴۰۸۴ ۰ ۶٫۶۷ ۵ ۰ ۲۵ ۱۳٫۳۳ ۶۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۱۴٫۹۱
۲۴۹۷ ۲۹۱۴ -۲٫۲۱ ۸٫۳۳ -۱٫۶۶ ۱۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۱٫۶۷ ۷٫۱۶

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته روانشناسی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • روانشناسی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته روانشناسی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

  کنکور آزادداوطلبان کنکور سراسری جهت اشنایی با فنون انتخاب رشته در کانال خانه مشاوره به ادرس telmoshavere@ عضو شوند.

( کل بازدید: ۵۲ ,بازدید امروز: ۱)
تماس با مشاور